ვასწორებთ კლავიატურის განლაგების ხატულას


მე პირადად უბუნტუ 10.10-ს მერე ნერვებს მიშლიდა შემდეგი ხატულა:ხო, ხო – აი ის, შუაში რომ იმყოფება ვაჟბატონები: კლავიატურის ხატულა +  წარწერა… მე ყოველთვის მომწონდა მხოლოდ წარწერა. წესით მათ მაგივრად უნდა ყოფილიყო ვექტორული სურათი ენის კოდით… მაგრამ მაგის გაკეთება ვერ მოასწრეს… და დარჩა ბაგად 😀 მომხმარებლებს პირობა მისცეს რომ მომავალში გამოასწორებენ… აქამდე პირობა არ შეუსრულებიათ… 😛

მოკლედ, ეს სწორდება ასე: ჯერ გადავარქმევთ ხატულებს

find /usr/share/icons/ -name "input-keyboard.??g" -exec sudo mv {} {}.old \;

ახლა კი შეცვალეთ ხატულების თემა და ისევ დააბრუნეთ თქვენთვის სასურველ თემაზე. თუ უკვე გიყენიათ რამე ხატულები, ჩაწერეთ ტერმინალში:

gconftool-2 --type bool --set /desktop/gnome/peripherals/keyboard/indicator/showFlags false

ასე გამოიყურება ჩემი ‘განახლებული’ ზედა პანელი:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s