ღია წყაროს შპალერი


მე ცოცხალი ვარ… 😛

აგერ, ბლენდერის გახსენბა დავიწყე+ახლის შესწავლა…

Blender3D + Inkscape + 30 min =

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s