გრაფიკთა მიმდევრობის avi ვიდეო-ფაილად შენახვა MATLAB-ში


სალამი ყველას 🙂

დავწერე პატარა აღწერამ თუ როგორ ხდება ეს. უფრო ჩემთვის, არ დამავიწყდეს. იმედია ვინმესაც გამოადგება 😉

One thought on “გრაფიკთა მიმდევრობის avi ვიდეო-ფაილად შენახვა MATLAB-ში”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s