დანაყოფების ავტომატური დამაგრება FSTab-ის მეშვეობით


როგორც წინა ჩანაწერში ვაჩვენე, ხანდახან საჭიროა ავტომატურად იყოს დამაგრებული ეს თუ ის დანაყოფი ხისტი დისკიდან.ამჯერად უნდა გაჩვენოთ, როგორ ხდება ეს ნორმალური გზით: FSTab-ის მეშვეობით (FSTab ნიშნავს File System Table – ფაილურ სისტემთა ცხრილი).

უმეტეს წილად გამოვიყენებთ ტერმინალს: CTRL + ALT + T

terminal

თავიდან, გავარკვიოთ თუ რა დანაყოფები გვაქვს ხისტ დისკზე:

sudo fdisk -l

fdisk

ახლა შევქმნათ ის საქაღალდე, რომელზეც გვსურს მივამაგროთ ერთ-ერთი NTFS დანაყოფი, მაგ. /dev/sda3  (ეს ჩემი D: დისკია 🙂 ).

ხო,  ჩანაწერი sda3 ნიშნავს SATA Drive A, Partition 3. დანარჩენი ჩანაწერები მსგავსი მნიშვნელობისაა ხოლმე.

შევქმნათ საქაღალდე:

sudo mkdir /media/drive_d

ახლა კი, დროა დავამუშაოთ ფაილი სახელით fstab, რომელიც მდებარეობს საქაღალდეში /etc/:

sudo gedit /etc/fstab

ჩავსვათ შემდეგი კოდი:

#Raghac komentari, magalitad: es chemi D:\ diskia!!!
/dev/sda3 /media/drive_d ntfs-3g defaults,uid=1000,umask=0 0 0

etc_fstab

აქ:

  • /dev/sda3 არის დასამაგრებელი დანაყოფი
  • /media/drive_d არის ის ადგილი, სადაც გვსურს დავამაგროთ დანაყოფი (პრინციპში შესაძლებელია ნებისმიერის ნებისმიერ ადგილას დამაგრება!!)
  • ntfs-3g არის ფაილური სისტემა NTFS
  • uid = 1000 არის მომხმარებლის ნომერი, ეგრეთწოდებული UserID, ან მოკლედ – uid
  • დაწვრილებითი ინფორმაციისათვის მიმართეთ დამხმარე მასალას! 😉

ამის შემდგომ, სისტემაში შესვლისას, კომპოუტერი ავტომატურად დაამაგრებს ჩემს D:\ დისკს როგორც /media/drive_d

თუ გვსურს მყისვე ავამოქმედოთ ცვლილებები fstab-ში, გამოვიყენოთ:

sudo mount -a

მე კი ასე მაქვს საქმე:

media_folder

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s