დავალება: ქსელის ვექტორული მაანალიზებლის (VNA) მოდელი


agilent-vnaახალი დავალება მივიღე უნივერსიტეტში. კლასის მიზანია სიღრმისეულად ვისწავლოთ სხვადასხვა გაზომვების ჩატარების პრინციპი. ამასთან ერთად ხშირად საჭიროა ავაგოთ ამა თუ იმ გაზომვის რიცხვითი მოდელი.

ამჯერად დავალებაა: შევქმნათ 1-პორტიანი ქსელის ვექტორული მაანალიზებლის მოდელი (1-port VNA)

აქ შედის შემდეგი ასპექტები:

  • VNA სტრუქტურის მოდელი
  • ხმაურის ფაქტორების ჩართვა და ზემოქმედების დადგენა
  • SOL დაკალიბრება და მაანალიზებლის სისტემატური ცდომილების აღმოფხვრა
  • DUT-ს იმპედანსის გაზომვის მოდელი და დინამიური დიაპაზონი (dynamic range)
  • ცდომილება დაკალიბრების შემდგომა და მისი ზემოქმედება გაზომვაზე

ჯერ-ჯერობით აზრზე არ ვარ როგორ უნდა მოხდეს ამის მოდელირება. MATLAB + Spice სავარაუდოდ. თუმცა ხალხი ამბობს მარტივიაო 🙂

ამის შესახებ ვწერ იმის გამო, რომ მგონია რომ ეს კარგი გამოცდილება იქნება და მინდა სხვებსაც გავუზიარო.

რამეს რომ გავარკვევ, აქ დავწერ 😉

One thought on “დავალება: ქსელის ვექტორული მაანალიზებლის (VNA) მოდელი”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s