გამაძლიერებლის კვლევა ვექტორული მაანალიზებლის (VNA) მეშვეობით


დიდი ფირმები ხშირად ამზადებენ საგანმანათლებლო/საინჟინრო მასალას, დოკუმენტისა თუ ვიდეოს ფორმით (webinar – ინტერნეტ სემინარი).

ერთ-ერთი ასეთი არის საზომი მოწყობილობების მწარმოებელი Keysight  Technologies (ძვ. Agilent). ისინი მოგვიყვებიან, თუ როგორ შეიძლება გამოვიყენოთ ქსელის ვექტორული მაანალიზებელი გამაძლიერებლების გარკვეული მახასიათებლების დასადგენად: გაძლიერება, იზოლაცია, 1დბ შეკუმშვის  წერტილი, მესამე რიგის ინტერმოდულაციის პროდუქტი და ა.შ.

რათა იხილოთ ის, ეწვიეთ ამ ვებგვერდს: “Basics of RF Amplifier Test With the Vector Network Analyzer”. აქ მოცემულია როგორც ვიდეო, ისე საკითხავი მასალა; ახსნილია, თუ რა მახასიათებლები იზომება, რისთვის და როგორ.

ძალიან საინტერესოა!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s