მუდმივი დენის წყარო LM310 (ვიდეო)


ძაბვის მარეგულირებლის LM310 მეშევეობით დაბალი სიმძლავრის დენის წყაროს აწყობა. ქართული სუბტიტრებით:

დიდი მადლობა afrotechmods ამ გაკვეთილისთვის! დაუჭირე მხარე გაკვეთილის ავტორს საიტზე Patreon!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s