ეპიკურეს პარადოქსი ბოროტების წყაროს შესახებ


თუ ღმერთს სურს ბოროტების შეჩერება, მაგრამ არ შეუძლია?
მაშინ ის ყოვლისშემძლე არ ყოფილა.
თუ შეუძია, მაგრამ არ სურს?
მაშინ ის არაკეთილმოსურნეა.
თუ თან სურს და თან შეუძლია?
მაშინ რა არის ბოროტების წყარო?
ხოლო თუ არც შეუძლია და არც სურს?
მაშინ მას რატომ ვეძახით ღმერთს?

Is God willing to prevent evil, but not able?
Then he is not omnipotent.
Is he able, but not willing?
Then he is malevolent.
Is he both able and willing?
Then whence cometh evil?
Is he neither able nor willing?
Then why call him God?

ეს არის ცნობილი პარადოქსი ბოროტების არსებობის შესახებ. ის წარმოადგენს ტრილემას (ღმერთი ყოვლისშემძლეა, ღმერთ კეთილია, მაგრამ ბოროტება არსებობს). ასეთი არგუმენტი ახასიათებდათ ძველ ბერძენ სკეპტიკოსებს. კერძოდ კი, პარადოქსის ამ ფორმას მიაკუთვნევენ ეპიკურეს.  ბევრს იგი ათეისტი ეგონა, თუმცა ეპიკურე არ უარყოფდა ღმერთების არსებობას. ის ამბობდა, რომ შეიძლება კი არსებობენ ღმერთები, მაგრამ ჩვენით ისინი არ არიან დაინტერესებული და არ აპირებენ ადამიანთა დასჯა-დასაჩუქრებას ამ ან შემდეგ ცხოვრებაში.

ამ პარადოქსის ზუსტი ფორმა არ არის ცნობილი – გავრცელებულია რამოდენიმე სხვადასხვა ფორმულირება. თუმცაღა, ყველას მსგავსი აზრი აქვს. წაიკითხე მეტი ამ გვერდზე.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s