რიკი და მორტი


არავის არსებობას აქვს დანიშნულება.
არავინ არსად მიეკუთვნება .
ყველა ოდესმე მოკვდება.
წამო, ტელევიზორს ვუყუროთ?
– – –
Nobody exists on purpose.
Nobody belongs anywhere.
Everybody’s going to die.
Come watch T.V.?

purpose

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s