მართვის სისტემები – პროპელერიანი ხელი


MIT ინტერნეტ-თაობის განათლების სისტემაში edX.org ხელმისაწვდომი გახდა საინტერესო კურსი: Introduction to Control System Design – A First Look, რაც ნიშნავს “შესავალი მართვის სისტემებში – პირველი დანახვა“. ზოგიერთს შეიძლება სულაც სასაცილოდ მიაჩნდეს – ყველაფერი მარტივ დონეზეა ახსნილი და ბევრ მომზადებას არ მოითხოვს.

საქმე იმაში არაა, რომ ეს კურსი ზედაპირულად ეხება მართვის სისტემებს. არა – მოცემული კურსი არაჩვეულებრივია იმიტომ, რომ ის ძირითადად ლაბორატორიულია (ანუ, პრაქტიკაზე ორიენტირებული)!! მე განსაკუთრებით გამიხარდა ამ კურსის აღმოჩენა: პრინციპში თსუ-შიც გავიარე მართვის სისტემები (ბაკალავრიატი), MS&T-შიც გავიარე ციფრული მართვის სისტემები(მაგისტრატურის ნაწილი). ყველგან გავიარე მათემათიკა და დიაგრამები. ფორმულებში სულის ჩაბერვა კი დაავიწყდათ ორივეგან… ახლა მე შანსი მომეცა 🙂

ესეიგი, ელექტრომექანიკური ნაწილი ავაწყე:

პროპელერიანი ხელი
პროპელერიანი ხელი

დარჩა პროგრამული უზრუნველყოფის გამართვა და კურსის აღება, სავარჯიშოების გაკეთება. საბოლოო მიზანი არის პროპელერიანი ხელის კონკრეტულ მდოგმარეობაში დაფიქსირება და მისი შეშფოთების შემთხვევაში წონასწორობის მდგომარეობაში დაბრუნება.

ძირითადი ნაწილები

  1. მმართველი: Arduino Nano
    (მას დავაპროგრამებთ წონასწორობის შენარჩუნების მართვის სისტემით)
  2. ამძრავი: ჩინურ ჯოხზე დამაგრებული ძრავი პროპელერით
    (იკვებება ცალკე წრედით: PNP მძლავრი ტრანზისტორი, მისი ამძრავი პატარა NPN ტრანზისტორი იმარტება მმართველიდან PWM-ის საშუალებით)
  3. სინჯი: ჯოხი დამაგრებულია პოტენციომეტრზე
    (ძაბვის გამყოფზე მიღებული ანათვალი დახრის კუთხის მანიშნებელია)

მოიგვიანებით თუ მოვახერხებ, აღვწერ კურსის სასწავლო ნაწილში რა შედიოდა და ვიდეოსაც გადავიღებ!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s